Skip to main content

You are here

Home Energy Efficiency in Wales

Read this in English

Nyth

Mae cynllun Nyth Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru yma i'ch helpu i gadw'n gynnes ac i arbed arian ar eich biliau ynni.

Mae Nyth yn agored i ddeiliad tai yng Nghymru ac yn rhoi cyngor ar arbed ynni, rheoli arian, tariffau tanwydd, a hawl i fudd-daliadau.

Yn ogystal â chyngor am ddim, os ydych yn berchen ar eich cartref neu'n ei rentu'n breifat, a'ch bod chi neu rywun sy'n byw gyda chi yn cael budd-dal yn seiliedig ar brawf modd, gallech fod yn gymwys i gael gwelliannau i'ch cartref am ddim.

Os ydych yn gymwys, bydd un o aseswyr arbenigol Nyth yn ymweld â'ch cartref ac yn argymell pecyn o welliannau wedi'i deilwra a fydd yn helpu i gynhesu eich cartref ac arbed arian i chi ar eich biliau ynni. Gall gwelliannau a argymhellir gynnwys gosod boeler gwres canolog newydd, insiwleiddio a thechnolegau ynni adnewyddadwy.

“Mae fy mil gwres wedi gostwng yn sylweddol ac mae'r tŷ yn gynhesach o lawer. Byddwn yn bendant yn argymell y cynllun hwn.” un o drigolion Fachynlleth

Os yw'n anodd gwresogi eich cartref, cysylltwch â Nyth ar Rhadffôn 0808 808 2244 i gael cyngor am ddim ac i weld a ydych yn gymwys i gael gwelliannau i'ch cartref o ran arbed ynni, neu ewch i’r wefan i gael rhagor o wybodaeth.